Vista Travellers je mladý pár, ktorý cestovanie chápe po svojom. Podstatou Vista Travellers je cestovanie v kontexte. Namiesto DESTINÁCIÍ predstavujeme KRAJINY. Namiesto EXOTIKY hľadáme KULTÚRU. Namiesto MIESTNYCH stretávame ĽUDÍ. Namiesto CESTOVATEĽSKÝCH SKÚSENOSTÍ oceňujeme SKUTOČNÝ ŽIVOT.

VERÍME, ŽE V KAŽDOM ČLOVEKU SA SKRÝVA KÚSOK DOBRA. CHCEME HO V KAŽDOM JEDNOM Z NÁS OBJAVIŤ A ROZVINÚŤ – BEZ OHĽADU NA KRAJINU, V KTOREJ ŽIJEME. NAŠIMI PROSTRIEDKAMI NA DOSIAHNUTIE TOHTO CIEĽA SÚ INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERAME POČAS NAŠICH CIEST A ĎALEJ ICH ZDIEĽAME.