O Poliakoch bez Poliakov

Počas našej návštevy Varšavy sme niekoľko dní bývali u slovensko-poľskej rodiny. Marta, naša hostiteľka, tu žije a pracuje už päť rokov. Samozrejme sme neodolali a položili jej niekoľko otázok. Chceli sme vedieť, aký je jej názor na Poliakov a ich krajinu a či sa nejako líši od názoru na Poliakov prevládajúceho u slovenskej populácie žijúcej […]

Read more