Pred tridsiatimi dňami sme sa vybrali na cestu. Naším cieľom je prísť k Gibraltáru cez Nordkapp. Nemáme žiadny časový plán a náš itinerár je len veľmi približný. Napriek tomu sme sa rozhodli vyhodnotiť prvých tridsať dní našej cesty. Veríme, že pre vás bude toto vyhodnotenie zaujímavé a pre nás poučné.

gdansk_02

Za 30 dní cez 3 krajiny

Poľsko, Litva a Lotyšsko sú krajiny, ktoré sme zatiaľ mali možnosť lepšie spoznať. Bývali sme u domácich, kempovali sme na divoko, nenechali sme si ujsť príležitosť ochutnať lokálne špeciality, dávali sme sa do reči s rôznymi ľuďmi a nebáli sa pýtať na to, čomu sme nerozumeli. Výsledkom je niekoľko pozorovaní, poučení a čisto subjektívnych uzáverov, ktoré vám prinášame nižšie.
Všetky tri krajiny bývali súčasťou Východného bloku. Litva a Lotyšsko boli dokonca súčasťou Sovietskeho zväzu. Tento fakt však neovplyvnil ďalší vývoj krajín rovnako. Keď ich dnes jednu po druhej navštívite, ani nebudete chcieť uveriť, že raz stáli na spoločnej štartovacej čiare. Kde sa to prejavuje najvypuklejšie? Aktuálny stav cestnej infraštruktúry a jej ďalší rozvoj, vzhľad hlavných a veľkých miest, úroveň sociálnych a iných služieb, ktoré svojim občanom poskytujú municipality alebo štát, pomer medzi priemerným zárobkom a cenou nehnuteľností a pod.

kuldiga

Jednotlivec verzus spoločnosť

Hoci každá z doteraz precestovaných krajín dodnes vo väčšej či menšej miere zápasí s korupciou a zneužívaním verejných zdrojov alebo moci, v Poľsku a v Lotyšsku už nenájdete veľa stôp odkazujúcich na ich komunistickú minulosť. Iné je to v Litve. V Litve sa nám náramne páčil vidiek. Zamilovali sme sa do nádhernej prírody a do krajiny a jej tradičnej architektúry. Avšak hneď, ako sme vstúpili do miest, zniesteli sme. Cítili sme sa ako cestovatelia v čase. To, čo sme okolo seba videli, nám silne pripomínalo vzhľad našich miest tak spred 25 rokov. Výnimkou boli iba mestá, do vývoja ktorých v menšej alebo väčšej miere zasiahli Nemci – napríklad hanzovné mestá a pod.
Litovčania sú skvelí ľudia, dobrí a pohostinní. Zdá sa však, že rovnako ako my Slováci trpia akýmsi komplexom, ktorý najčastejšie možno badať práve v post-komunistických krajinách. Aj u nás aj u nich možno pozorovať silnú orientáciu na vlastnú prosperitu a tendenciu ignorovať ostatných ľudí a životné prostredie. Zatiaľ sme neprišli na to, že existuje priama úmera medzi blahobytom spoločnosti a jednotlivca. Ak sa dobre vodí spoločnosti, majú sa dobre aj jej jednotliví členovia.
Radi tiež demonštrujeme svoje bohatstvo alebo postavenie prostredníctvom materiálnych vecí. Jeden príklad za všetky. Celkom nás pobavilo, keď sme v uliciach Vilniusu videli červené Ferrari. Aby ste rozumeli tomu, čo nás na tomto výjave pobavilo, musíte rozumieť tomu, v akom stave sú ulice vo Vilniuse. Je nezmysel prevážať sa po uliciach Vilniusu na Ferrari, pretože najvhodnejšie auto do týchto podmienok je off-road.

kaunas_02

Kde my končíme, iní iba začínajú

No v niečom nás Litovčania ďaleko predčili. Sú omnoho efektívnejší pri čerpaní zdrojov z fondov EÚ. Kým my nevyužívame peniaze, ktoré nám únia ponúka, ani na 60% a fňukáme, aké ťažké je dostať sa k nim, v Litve sa z peňazí EÚ stavia, buduje, revitalizuje, skrášľuje, zlepšuje.

riga_02

Zdravý patriotizmus

V Poľsku aj v Lotyšsku nám ukázali, čo to znamená byť patriot a že to nemusí byť hneď prejav nacionalizmu alebo extrémizmu. Poliaci napríklad kupujú domácu produkciu, pretože sú presvedčení o jej kvalite (a právom, to sme si overili na vlastnej koži). Vďaka inteligentnému systému dotácií a daní je väčšina týchto produktov navyše aj cenovo výhodnejšia. V Lotyšsku sa patriotizmus prejavoval aj v akte vyvesenia národnej zástavy pred domom. Všetci to tu berú ako samozrejmosť a nepovažujú to za prejav nacionalistického extrémizmu.

gdansk_01

Rýchlejšie, zelenšie, pokrokovejšie

Vo všetkých veľkých mestách v Poľsku aj v Lotyšsku sme natrafili na rozvinutú infraštruktúru pre bicykle. Nielenže majú obyvatelia miest k dispozícii hustú sieť cyklistických chodníkov. Každé z miest ponúka svojim obyvateľom aj požičovňu bicyklov. Všetko okolo prenájmu sa dá rýchlo vybaviť prostredníctvom mobilnej aplikácie. A ceny za prenájom sú doslova symbolické. Litva sa v tomto ohľade ešte len zobúdza, ale aj tak je už teraz ďaleko pred nami.

Uhnite, idem ja

V Poľsku nebolo možné prehliadnuť gigantický stavebný boom vládnúci na cestách. To je dobrá správa, lebo poľské cesty mali až donedávna dosť nelichotivú povesť. Menej dobrá správa hovorí o kultúre jazdenia v Poľsku. Všetci poľskí vodiči sú totiž presvedčení, že tí ostatní idú oveľa pomalšie ako oni. A preto Poliaci neustále obiehajú. Robia to bez ohľadu na to, či v protismere niečo ide alebo nie. Jednoducho sa spoliehajú na pozornosť, duchaprítomnosť a zdravý rozum ostatných vodičov. Počítajú s tým, že sa ostatní stiahnu trochu nabok, aby sa na cestu pomestili všetci traja – obiehaný, obiehajúci aj oproti idúci.

gdansk_03

Lattelecom free WiFi všade, kam sa pozrieš

Najlepšie pripojenie na internet majú v Lotyšsku. Je rýchle a dostupné takmer všade – v centrách miest, parkoch, v nákupných centrách, v informačných kanceláriách atď. Problém nastáva vtedy, keď si počas pobytu v krajine na takýto luxus zvyknete a potom zrazu musíte odísť do inej krajiny.

Všetky cesty niekam vedú, ale nie po všetkých sa tam dostanete

Lotyšsko je skutočne rozvinutá krajina, nie je oblasť, v ktorej by mu bolo možné niečo vyčítať. Až na jednu. Cesty. Kým ste na hlavných ťahoch, je to OK. Akonáhle sa však ocitnete v uliciach Rigy alebo na bočných cestách, je to v háji.

riga_01

V bludnom kruhu

Počas prvých tridsiatich dní bolo tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako jednotlivé národy vnímajú tých ostatných. V mnohých ohľadoch určuje vzťahy medzi národmi ich spoločná história. Často sme však boli svedkami toho, že si jednotlivé strany interpretujú túto históriu mierne po svojom. Vypozorovali sme aujímavé nuansy vo vzťahu Poliakov k Ukrajincom, Litovcov k Poliakom, Lotyšov k Rusom, o existencii ktorých my tu na Slovensku nemáme ani poňatia. My tu o nich nemáme ani poňatia z rôznych dôvodov. Jednak nám chýbajú informácie, jednak nám chýba kontext, do ktorého by sme ich mohli zasadiť. Nuž a najmä máme na veci náš vlastný pohľad, ktorý je – ako inak – podmienený historickým vývojom nášho vlastného národa.
Keď sme počúvali ľudí, ako hovoria o iných národoch, prišli sme k zaujímavému záveru. Vzťahy medzi národmi sú často určované akýmisi nejasnými pocitmi, ktoré vyvolávajú minulé udalosti. Tie sa však stali tak dávno, že ich nikto zo zainteresovaných nemal šancu zažiť.
Všimli sme si tiež, že ľudia hovoria o Poliakoch, o Rusoch, akoby národ existoval a konal ako konzistentný celok. Ale národ, to sú predsa konkrétni ľudia s rôznymi názormi, postojmi a životnými skúsenosťami. Vyzerá to teda tak, že naša snaha vytvárať si názory o iných národoch alebo náš vzťah k nim je v skutočnosti iba chodením v bludnom kruhu iracionality, všeobecných stereotypov a nespravodlivých predsudkov. Tak dokedy nás to ešte bude baviť?

nida

Pre potechu štatistov

Aby sme však náš článok nekončili na takú vážnu nôtu, myslíme aj na tých, ktorí majú radi cifry, čísla a štatistiky. Nižšie ponúkame krátku štatistiku prvých 30 dní našej expedície.

Počet dní na ceste:   30
Počet najazdených kilometrov:   3 200
Počet hodín strávených v aute:   90
     
Počet nocí strávených u domácich:   11
Počet nocí kempovania na divoko (v stane):   6
Počet nocí kempovania na divoko (v aute):   6
Počet nocí kempovania v kempingu (v stane):   7
Počet krokov:   cca 500 000
Počet prejdených km:   cca 350
     
Celková suma minutých eur:   779,27
Suma eur minutých v priemere na deň:   25,98
Suma eur minutých v priemere na deň a osobu:   12,99
Suma eur minutých na palivo:   206,08
Suma eur minutých na ubytovanie v kempingoch:   100,71
Suma eur minutých počas 18 návštev reštaurácií a kaviarní:   168,70

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *